Felmerült a lelki igény egy öncenzúra ösztöndíjra (ÖÖ).  A havi juttatás összegét, ami az éhenhaláshoz sok lesz, az állami kinevezettek határozzák meg.

Küldjetek  életrajzot, amelyben megneveztek két politikailag korrekt ajánlót. Tartótiszt feljegyzéseit és visszakereshető – nem titkosított és titkosított – titkosszolgálati, hálózati, belbiztonsági és egyéb szakirányú jelentést is elfogadunk. Ilyen esetben nem kérünk publikációs listát vagy egyéb adatot.

Ne féljetek! Jelentkezzetek bátran.