16_32 vannak meg hibák honfitársak

 

Kedves Enver sejk!

 

Az átkosban – „jobb helyeken”, a szokásos „elkenyem” stílusban így hívják a volt, de valós szocializmust ma Magyarisztánban – az a mondás járta, hogy „vannak még hibák elvtársak”. ma sincs ez másképp. Ma a politikailag korrekt a „vannak még hibák, honfitársak”. Azaz nincsenek. Korrupció sincs, de mégis van. Műveletlenség sincs, de azért akad minden szinten. Itt folytatom.

 

Üdvözlettel:

 

Musztafa

16_air france

AIR FRANCE : TMAVBL   For your birthday, we’re giving you 17236HUF off your next trip with the code BDHUNOV8SC on airfrance.hu website.

Formation importante concernant votre vol AF 0651 du 05/02/2022

—-

17 a tudatlansag ara

Idézet

No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia.

Nem az erővel uralkodnak majd rajtunk, hanem a tudatlansággal. (Nem erőszakkal győznek le és uralkodnak majd felettünk, hanem a saját tudatlanságunkkal.)

Simon Bolívar

 

Önzés

Az önzés legitimálása és az önzés filozófiája a kapitalista gazdaság lételeme.

A piacgazdaság a neoliberális világrendben – már rég – nem a versenyre épül, hanem arra a fajta végső megoldásra és győzelemre, ami az ellenfél kiiktatását célozza meg, első sorban természetéből fakadóan a számára legfontosabból rekesztené ki, a haszonszerzés lehetőségéből.

A győztes, aki a hasznot lefölözi, ezután mindent megtesz annak érdekében, hogy a vesztesek soha többé ne kerülhessenek versenyhelyzetbe, mert akkor veszélyeztethetik a győztesek megszerzett pozícióit.

 

Ellenségképek

A kollektív emlékezet ellenségképei mind soron követhetőek, hisz a mindenkori hatalom hangoskodását többszörösen dokumentálta a média.

A médiamunkásai által körmagyart járnak az aranyborjú hátsó részénél, és a búsás haszon reménye helyett, havi fizetésért keresik a munkaadók kegyeit, akik a háttérből irányítják a kiszolgáló személyzetüket, önmeghatározásukban „politikai elitet”.

Kiderítik, hogy semmit sem lehet megváltoztatni, és nem születhetnek új döntések, mert hisz a döntés már rég megszületett – minden rendben van úgy, ahogy van. Se tudományos, se csökkentett szellemi intenzitású magyarázatokban nem szenvednek hiányt.

A Nagy Újrakezdés társasjátékban van ellenség, sőt ott ólálkodik a határon. Távol van, de a hírfolyammal közelebb úszhat.

Nemrég a Szovjetunió volt az ellenség, aztán jött Iráni Iszlám Köztársaság, majd a közmédia egyszerűsítésében Iszlám Állam. Ez utóbbi harcos népség, a palesztinokkal együtt eltűnt a virtuális süllyesztőben, hogy helyet adjon a nagy láthatatlan és közös ellenségnek, ami világjárvány formájában jelent meg. A sort újra az orosz pusztaság zárja, ahogy a 19. század londoni súgói terjesztették. Kína is sorra kerülhet. A forgatókönyv következő fejezetében Kína jelenik meg, de kéznél van az Afrika-kártya is. Ötletekben nincs hiány. A megvezetetteket és szegénységben élőket könnyű egymás torkának ugrasztani azokkal a vagyonokkal, amiket évszázadok óta szorgalmasan szaporítanak gyarmatosítók utódai.

Függetlenség

A függetlenség drága mulatság.

———————

18 Magyarságkutató Intézet                                                                                                          2022-03-10

1014 Budapest

Úri utca 54-56.

info@mki.gov.hu

Tisztelt Magyarságkutató Honfitársaim!*

Megjelenés előtt a Hunland is our Homeland. Olvassatok írásos nyelvemlékeket.

Üdvözlettel:

Serdián Miklós György

*Megszólítás: ld. Miniszterelnöki Kabinetiroda.

——————

 

19

Sólyom Balázs Máté                                                                                                     2022-01-28

MNB

1013 Budapest

Krisztina krt. 55.

 

Tisztelt Sólyom Balázs Máté!

 

A Pénz munkacímű kötet és esetleg más kiadvány pályázati anyagát legkorábban 2022. őszén nyújtja be a kiadó az MNB-hez. Addig az NKA és egyéb források bevonását tervezem.

 

Engedje meg, hogy küldjek – tájékoztatásként – ingyenes tiszteletpéldányokat.*

Köszönöm a választ.

Tisztelettel:

Serdián Miklós György

editioplurilingua.com

+36 20 358 8327

*Raktári remittenda, értéke: 0 forint.

Sólyom Balázs Máté <solyomb@mnb.hu>
jan. 10., H 17:30 (2 nappal ezelőtt)
címzett: contact@editioplurilingua.com; én; Szalay

MATOLCSY GYÖRGY

 

Tisztelt Serdián Miklós György Úr!

 

Részben hivatkozva az előzmény-levelezésre szíves tájékoztatásul ezúton jelezzük, hogy a „Pénz” munkacímű kötet megjelentetéséhez kapcsolódó, mellékletben található megkeresése az Elnöki Kabinettől az MNB Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságához került továbbításra. Annak érdekében, hogy a kötet megjelentetésére vonatkozó kérelmet a Bizottság elbírálhassa, további információkra van szükségünk, amelyre vonatkozóan alábbiakban küldjük a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó – főbb tartalmi és formai követelményeket tartalmazó – tájékoztatót.

 

 • Az MNB részére beérkezett támogatási célú megkereséseket az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság bírálja el.

 

 • A támogatási kérelem kiegészítésével kapcsolatos dokumentumokat Hergár Eszter igazgató asszony részére kell címezni és eljuttatni, a Magyar Nemzeti Bank Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóságára, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címre.

 

 • A kérelem formai elvárásai a következők:
 • Az intézmény rövid bemutatása, melynek nevében a kérelmet beadták. Az MNB támogatási alapelveire figyelemmel támogatási kérelem alapesetben alapítványtól, egyesülettől, egyháztól és nonprofit gazdasági társaságtólfogadható be. Amennyiben ilyen jellegű szervezetet a támogatási cél megvalósítása érdekében nincs mód bevonni, ettől való eltérés az MNB igazgatóságának engedélyével lehetséges. A támogatási kérelmet jegyző szervezet létesítő okiratának megküldése (a tulajdonosi/alapítói háttér és a tevékenységi kör ellenőrzéséhez szükséges).
 • A kérelmet benyújtó nyilatkozataarról, hogy a támogatandó cél összhangban van a létesítő okiratban rögzített céljaival.
 • Annak pontos meghatározása egy részletezett költségtervkeretében, hogy ennek kapcsán összesen mennyi támogatást kérnek, és azt – költségtételek részletezésével, egységadatok feltüntetésével – mire tervezik fordítani, időbeli ütemezéssel együtt.
 • A támogatási cél megvalósítását támogatják-e más intézmények? Amennyiben igen, a további támogatók köre, az eddigi támogatások mértéke. (Az információkat bizalmasan kezeljük.)
 • Az intézmény rendelkezik-e a támogatási cél vonatkozásában ÁFA-visszaigénylésijoggal? (Kérjük a mellékelt nyilatkozatot kitölteni és aláírni.)
 • A támogatási cél megvalósítását szolgáló, a teljes költségvetés 25%-át kitevő önerő támogatási kérelem benyújtásakor történő rendelkezésre állásának igazolása, nyilatkozat formájában. Az önerő tervezett felhasználását kérjük a költségtervben is bemutatni.
 • A kérelmet benyújtó nyilatkozataarról, hogy nem áll fenn köztartozása.

 

 1. Támogatási célokkal kapcsolatos megkötések:
 • A személyi jellegű kifizetések fedezése legfeljebb a támogatás összegének 50%-os mértékéig történhet. A támogatás mind megbízási szerződés alapján történő számlás kifizetésekre és ezek járulékaira, mind munkabérre és ezek járulékaira felhasználható, amennyiben ezen költségtételek a támogatási cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek és ezek nélkül a támogatási cél nem lenne megvalósítható.
 • Támogatás üzemeltetési, működési és fenntartási költségek fedezésére nem fordítható.
 • Támogatás szponzoráció formájában – annak visszterhes jellegére való tekintettel – nem nyújtható.
 • A támogatás nem szolgálhat üzleti célt.
 • Támogatás utófinanszírozás formájában alapesetben nem nyújtható.
 • A támogatás más harmadik személy vagy szervezet részére nem adható tovább.

 

A Bizottság a fentiek alapján tudja a kérelmet érdemben elbírálni.

 

A kérelem aláírt formában postai úton és szkennelt (pdf) formában egyaránt beadható, utóbbi esetben kérjük, az alábbi e-mail címekre küldjék meg:

 

Üdvözlettel,

 

SÓLYOM BALÁZS

Vezető projektkoordinátor

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS IGAZGATÓSÁG 1013 Bp., Krisztina krt. 55.

Telefon: +36 (1) 489 9214

Email: solyomb@mnb.hu

 

 

 

 

 

—————-

20  nvi budapest                                                                                                                2022-02-19

1823

Tisztelt Választási Irodás Polgár Honfitársaim!*

Tisztelt Nagy Attila Mihály!

Önök szerint „számít az én véleményem is, hogy kik legyenek az Országgyűlés tagjai”. Elnézem a  jól táplált honfitársakat és nem nehéz döntenem.

Érdekel, hogy a többi veretes szösszenetet ki és mennyiért alkotta meg közpénzen.

Üdvözlettel:

*A fenti kettős megszólítás politikailag korrekt összegzésben, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda szellemében történik.

**Makovecz Imrének volt egy írása – jómagam szerkesztettem minden jelentősebb könyvét két évtizeden át – a politikai váltógazdaságról. Figyelmükbe ajánlom.

————————–

 

alapjogon egymas honfitarsai                                                                                                                2022-02-16

Alapjogokért Központ

Budapest, Lovas út 6a

Budapest

1012

info@alapjogokert.hu

https://alapjogokert.hu/mi-veszelyezteti-a-demokraciat/   VILÁGFIGYELŐ*

Tisztelt Szánthó Miklós!

Figyelmükbe ajánlom a Világhelyzet c. könyvet, amit szerkesztettem.

Korábban írtam Fricz Tamásnak, de nem fárasztotta magát válaszadással.

Üdvözlettel:

Utószó

Omertà avagy élet a magyarosch síkosban. 2022-03-10

Beszúrás:

Kedves Enver sejk!

A ködevés nemzeti sport Magyarisztánban és vannak, akik alapjogon a „jog felett állnak”.

Rájuk nem vonatkoznak a törvények, és nem számoltatják el őket, azaz „egymást”.

Magyarisztánban az alapjogokért folyik a harc az USAmerikáner kollégákkal karöltve, akik a jó jenkik, és dollárral meg demokrácia exporttal is besegítenek a magyarisztániaknak.

A rossz jenkik az ellenfelet támogatják látszólag, akik szivárványos kacagányokba burkolják a testüket-lelküket.

Majd jó lesz!, hirdetik fennhangon a helyi keresztény politikusok.

Mikor?, kérdezik néhányan. Mert a többiek félnek kinyitni a szájukat. Nincs véleményük és összeszorítják.

Most legyen jó, mondják a buddhisták és aki „magyar és nem hülye”, aki „hun és nem agymosott”.

1

A Központ a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi hagyományok megőrzését tartja elsőrendű feladatának a 21. század felfokozott, a jog területére is kiható globalizációs és integrációs folyamatai, technológiai változásai közepette. Az intézet működésének emellett nem titkolt célja, hogy ellenpólust képezzen a napjainkban az élet számos területén túlburjánzó emberi jogi fundamentalizmussal és politikai korrektséggel szemben.

2

Újra naggyá teszik Magyarországot. Kik ők? Azok, akik 2010 és 2020 között regnálnak.

ÚJRA NAGGYÁ TESZIK MAGYARORSZÁGOT 2010-2020

2020 kora tavaszán indítottuk el Magyarország 2010-2020 közötti korszakának értékelésével foglalkozó kutatási projektünket. Az „Újra naggyá teszik Magyarországot 2010-2020” című kutatás, az „őszinteség, bátorság és büszkeség” rendezőelvei szerint átfogóan vizsgálja a kormányzás stratégiáját, filozófiáját és céljait. Ismerjék meg eredményeinket, köszönjük a figyelmüket!

 

3

 

Nesze semmi, fogd meg jól. A szupermagyarosch és szuperóvatos honfitársak kitettek magukért és a mellébeszélés szellemében fogantatták a donorok. Konkrétumokat ne keress. Nincs.

 

Nemzeti szuverenitás vagy Európai Egyesült Államok? Magyarország jár az élen a nemzeti érdekek védelmében az Európa jövőjéről szóló vitában

4

BOLOND LYUKBÓL 2022/05

 1. február 12.

 

A derék magyarisztáni alkalmazottak még a New York Times-ot is szemlézik, annyira „tájékozottak” vagy tájékozatlanok – vö. Wass Albert – a világ dolgaiban. Még egy fekete polgármestert is megszólaltatnak, akik egy házibulin mondott valami vicceset. Nekik ez nem vicces, hanem a szegény fehérek „gyalázása”: A szót imádják a magyarisztániak.

 

5

Könyvszemle politikailag korrekt, már ahogy a szél fúj. Jobbról balra, ahogy Aranyhegy agyágyú – think tank – a is szereti.

 

6

Megtudhatjuk a főemberi kivonatolásban, hogy a cleavage a törésvonal, és ilyenre még ne volt példa a világtörténelemben. Hát akkor mire volt példa? Kizsákmányolásra, protekcionizmusa és középszerű mitugrászok etetésére a hatalom érdekében? Arra vót péda? He?

 

7

A vehemens kultúrkampfban még a facebookot is attakolja a készenléti bérintézmény.

Persze kesztyűs kézzel, és a jobbra tartó politika kritikája miatt. Majd bolondok lesznek kiásni a csatabárdot a stróman gyerekkel. Ha sokat ugrálnak, másnap elfújja őket fentről küldött füttyszó.

Elég volt, fiúk. Keressetek magatoknak másik munkát.

Ettől nem kicsit félnek, mert akkor vége a kimosakodott kackiás pökhendiskedésnek, a munkaebédeknek és havi mizunak a menzán és a fizunak a bankártyán és az ólomkatona gyűjteménynek vagy a k-lányok kegyeinek (k = kedves). Mert a másságba álmodott tapper a műsuba alatt folyik, amit a polgári örömszerzők nem reklámoznak.

http://alapjogokert.hu/mi-veszelyezteti-a-demokraciat-ii/#_ftn1

2] Faared Zakaria: The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, 1997, Vol. 6., Nov-Dec. 22-43.

Amúgy Fareed de hát nektek mindegy: a huszi, hutu, tuszu –, de k-eu-ban ez is belefér… J by Lajos Kósa, Debrecziner.

——————-

22 koronavirus elleni oltás alóli mentesség igazolás       2022-03-08 / 2022-03-11 / 2022-03-12

 ZAGYVA: egyszer védettségi, aztán oltási igazolás, fogalmak zűrzavara “véletlen” vagy “felsőbb utasításra”, legközelebb milyen adag “saját hülyeség” lesz?

KAPTAM ÚJ VÁLASZT, ÉS AZ ELŐZŐÉRT, HOGY NEM TUDNAK SEMMIT ELNÉZÉST KÉRTEK.

MÁR EURÓPÁBAN VAGYUNK!

J

vedettsegiigazolvany
7:50 (3 órával ezelőtt)
címzett: én

Tisztelt Serdián Miklós György!

 

Elnézését kérjük előző válaszlevelünk miatt!

 

Az oltás felvétele alóli mentességet a háziorvosa állapítja meg, így kérjük a feltételekkel és a pontos eljárással kapcsolatban forduljon a háziorvosához.

 

Jelenleg minden ország saját hatáskörében szabályozza a beutazási feltételeket. A különböző országok beutazásáról a Konzuli Szolgálat honlapján tud tájékozódni. A felületet az alábbi linken találja:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 

Amennyiben további kérdése van, vagy információra lenne szüksége, forduljon továbbra is bizalommal hozzánk!

 

Tisztelettel:

Zergi Antónia
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858
Chateljen velünk! – ide kattintva!

 

1818

 

NEM KIELÉGÍTŐ VÁLASZ MIATT ÚJRA FELTESZEM A KÉRDÉST!

 

A koronavírus elleni oltás alóli mentesség igazolása, AMENNYIBEN ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN NEM ADHATÓ BE / NEM JAVASOLT A BEADÁSA milyen formában történik

Milyen követelmények vanna?

Cél: UTAZÁS KÜLFÖLDRE / HA A BELÉPÉSNÉL ELFOGADOTT

Kérdés pontosítva is: A SZAKORVOS VÉLEMÉNYE ALAPJÁN A HÁZIORVOS ÁLLÍTJA KI VAGY VAN (MAGYAR, EU-S) FORMANYOMTATVÁNY (egységes mentességi igazolás)?

A FORDÍTÁST (ANGOL) MEGOLDOM. ERRE VAN ELŐÍRÁS (MAGYAR, EU-S), AMI HITELESÍTÉST KÉR?

ÜDVÖZLETTEL:

Serdián Miklós György

————————————————————————————————————–

 

dr.kalmane@gmail.com

+36-1-213-7334

 

Tisztelt Doktornő!

Kedves Eszter!

 

Írtam a vírus. és egyéb ügyek szakértőinek. A válaszból az derült ki, hogy fogalmuk sincs semmiről. A titkárnő szinten bemásolt semmi nem adott felvilágosítást. Újra megkerestem őket újfent szép szavakkal. Meglátjuk, hogy mit ötölnek ki. Eddig nesze semmi. 2022-03-11.

Másolat.

 

KAPTAM ÚJ VÁLASZT, ÉS AZ ELŐZŐÉRT, HOGY NEM TUNKA SEMMIT ELNÉZÉST KÉRTEK.

MÁR EURÓPÁBAN VAGYUNK!

J

 

—————————————————————————————

 

 

vedettsegiigazolvany
7:50 (3 órával ezelőtt)
címzett: én

Tisztelt Serdián Miklós György!

 

Elnézését kérjük előző válaszlevelünk miatt!

 

Az oltás felvétele alóli mentességet a háziorvosa állapítja meg, így kérjük a feltételekkel és a pontos eljárással kapcsolatban forduljon a háziorvosához.

 

Jelenleg minden ország saját hatáskörében szabályozza a beutazási feltételeket. A különböző országok beutazásáról a Konzuli Szolgálat honlapján tud tájékozódni. A felületet az alábbi linken találja:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 

Amennyiben további kérdése van, vagy információra lenne szüksége, forduljon továbbra is bizalommal hozzánk!

 

Tisztelettel:

Zergi Antónia
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858
Chateljen velünk! – ide kattintva!

23 jurta vs bajor sorozo                                                                                                                             2022-03-10

 

1

A Gesztenyés-kertben áll egy jurta.  A feliratok rajta az sugallják, hogy a hivatalos vélemény nem elfogadott. Az első megállapítás angolul:

NATO PROVOKES

RUSSIA DEFENDS

EUROPE SUFFERS

 

A második kitétel magyarul:

KISÉRLETI VAKCINA NEM LEHET KÖTELEZŐ

EL A KEZEKKEL A GYEREKEINKTŐL

 

2

A külföldi befektetők haszonleső indíttatásából felépített bevásárlóközpontjában a söröző üvegablakára egy kétszínű papírcsík* van felragasztva. Szép ruhákba öltözött emberek esznek és isznak. Sokat és drágán. Ez látszik is legtöbbjük fején. Széles a zsírpárna a kényszeredett molyokra se teli, csak bamba vigyorgásra, félelmekre, hogy a másik elcsalja a lopott vagyont, beárul, kitúr. Ők is magyarok, de azok, akik mindig tartják a jó irányt. Most éppen kék-sárgában játszik a lelkük. Parancsra persze. Íratlan szabályokat követve.

FÉNYKÉPEK AZ ARCHÍVUMBAN

———————-

24 sikertortenet oszk_kotelespeldany                                                             2022-03-19

 

1014 Budapest

Szt György tér 4-5-6

Galambos Éva
11:03 (6 órával ezelőtt)
címzett: én

Tisztelt Serdián Miklós György!

Küldöm a kért igazolást.
Köszönettel várjuk a kötelespéldányokat.

Üdvözlettel  Galambos Éva

—–Original Message—–
From: Xe Rox <xerox@oszk.hu>
Sent: Monday, March 21, 2022 12:00 PM
To: Galambos Éva <galambos.eva@oszk.hu>
Subject: Scanned from a Xerox Multifunction Printer

 

Ma elküldtem minden eddigi könyvet (2022) dobozban.

A posta vényt is küldöm levélben bizonyítékként.

Fontos kérés: a MEK-NEK ÁTADTAM SOK KÖNYVET, HÁLÁS LENNÉK, HA ONNAN ÁTVENNÉK ÖNÖK ÉS NEM KÉNE KÜLÖN FELTÖLTENÜNK.

KÖSZÖNÖM.

 • smgy

 

 

Üdv,

 

Küldök mindent, ami idén (2022) megjelent papír alapon.

Kérek majd egy igazolást, az NKA felé kell.

Köszönöm.

A Kubai mesékre adott pénzt az NKA, még alakítjuk, de az is megjelenik — ehhez kérem a papírt önöktől.

Az e-könyvek feltöltésért intézzük. J

Dobszay Miklós vagy más, vagy én.

 

 

Üdv.

 

Serdián Miklós György

Editio Plurilingua

1028 Budapest

Újsor u. 7.

12683774-2-41

 

MINEDEN A RÉGI, a székhely változott és az adószám két utols.

 

KIEGÉSZÍTÉS

Nem intézzük, mert mindent átadtunk ingyenesen és ott van a magyar elektronikus könyvtárban.

2022-04-10

————————————

25 OSZK                                                                                                              2022-02-01

Országos Széchényi Könyvtár     bauxit@oszk.hu

1014 Budapest

Szent György tér 4-5-6.
inform@oszk.hu
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01427659-00000000
Adószám: 15309123-2-41

 

FOLYÓIRAT / DIGITALIZÁLT KIVONAT /SERDIÁN / KUBA / VILÁGLEVÉL

 

Tisztelt Érintett!

Kedves István!

 

MIVEL A LEVELEK A VILÁGBÓL KÖTETBEN IS MEGJELENIK, AZ

ÁRGUS FOLYÓIRAT 1995 / 5 SZÁMÁBAN MEGJELENT ÍRÁSOMAT KÉREM digitalizált formába

KÖSZÖNÖM

AMENNYIBEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL, TERMÉSZETESEN A KIADÓM FIZETI (előzetes árat kérek)

ÜDVÖZLETTEL:

 

SERDIÁN MIKLÓS GYÖRGY

EDITIO PLURILINGUA KFT.  1028 Budapest | Újsor utca 7. | Adószám: 12683774-2-41 | Cégjegyzék szám: 01-09-698364 | + 36 20 573 9339 | + 36 20 358 8327 contact@editioplurilingua.com | epl.bud.hu.eu@gmail.com | www.editioplurilingua.com

 

*Irodalmi Jelen 2015 megvan

 

INNEN FOLYTATOM